تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

لیسپ مرتب کردن متونشناسه محصول: 509254
موجود

لیسپ مرتب کردن متون

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1000تومان

برچسب ها :

لیسپ مرتب کردن متون

لیسپ مرتب کردن متون

عنوان فارسی: مرتب کردن متن

عنوان انگلیسی: َAlign Text

دستور: AT

با استفاده از این برنامه می توانید متون موجود را همراستا و مرتب نمایید.

آموزش کامل به همراه فایل تصویری در کنار فایل دانلودی قرار داده شده است.

Program Description

This relatively simple program enables the user to reposition a selection of single-line text objects to be aligned by their text alignment points in a direction perpendicular to the rotation of the text, and optionally equispaced by a factor of the text height.

The program is designed to operate as efficiently as possible, with minimal prompts: upon issuing the command syntax AT at the AutoCAD command-line, the user is only prompted for a selection of text objects and an optional line spacing factor.

If the user presses ENTER at the prompt for a line spacing factor, the program will align the selection of text objects without altering their spacing; otherwise, if the user specifies a valid spacing factor, the text objects will be aligned and equispaced by a distance equal to the text height multiplied by the given line spacing factor.

The program assumes that all selected text objects have the same height & rotation and will align the text objects in a direction perpendicular to the rotation angle of an arbitrary text object in the set.

Finally, the program will operate successfully with text objects constructed in any UCS plane.


لیسپ تراز کردن متن روی خطوطشناسه محصول: 509257
موجود

لیسپ تراز کردن متن روی خطوط

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1000تومان

برچسب ها :

لیسپ تراز کردن متن روی خطوط

لیسپ تراز کردن متن روی خطوط

عنوان فارسی: ترازبندی متن

عنوان انگلیسی: Align Text

دستور: ATC

با این برنامه می توانید متن خود را در راستای خطوط و ترسیم های آبجکت های موجود قرار دهید.

 

Program Description

This program enables the user to dynamically align a new or existing Text or MText object to a selected curve, with intuitive placement controls available at the command-line.

Upon issuing the command syntax ATC at the AutoCAD command-line, the user is prompted to select a Text or MText object to align. At this prompt, the user also has the option to create a new Text or MText object, or configure the program settings.

If the New option is chosen, the user is further prompted to enter the content for the new text object, or may press Enter to return to the previous prompt.

If the Settings option is chosen, the user is presented with a dialog interface through which several program parameters may be configured - these settings are detailed in the section below entitled: Program Settings.

The user is then prompted to select a curve to which the text will be dynamically aligned. The program is compatible for use with Lines, LWPolylines, 2D (Heavy) Polylines, 3D Polylines, Arcs, Circles, Ellipses, Elliptical Arcs & Splines; furthermore, these objects may be primary or nested (to any depth) within a block or xref.

Finally, the program will perform successfully under all UCS & View settings and with Annotative Text Styles.

Dynamic Text Alignment

Following valid selection of a curve, the new or existing Text or MText object is dynamically aligned to the curve based on the position of the AutoCAD cursor.

During text alignment, several controls are available at the command-line to refine the text position & other properties, such as rotation; these controls are individually detailed below:


لیسپ افزودن کنج به چندضلعیشناسه محصول: 509279
موجود

لیسپ افزودن کنج به چندضلعی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1000تومان

برچسب ها :

لیسپ افزودن کنج به چندضلعی

لیسپ افزودن کنج به چندضلعی

عنوان فارسی: افزودن کنج به چندضلعی

عنوان انگلیسی: Add vertex to LWPolyline

دستور: apv

گروه بندی: چندضلعی

لیسپی جهت افزودن ضلع (کنج) به قسمتی از چندضلعی یا هرشیء دیگر است.

 

Program Description

This program allows the user to add a new vertex to an LWPolyline object.

The program has a single prompt for the user to specify the location of the new vertex along the LWPolyline. This prompt combines the specification of the location of the new vertex with the selection of the LWPolyline to be modified; as such, the location for the new vertex must reside on the LWPolyline to be modified.

The program is compatible for use with LWPolylines in any orientation or plane, with varying or constant width, and with straight or arc segments - or a combination of all of these properties.

Although this functionality is now present in the grip menus available in AutoCAD 2012 and later versions, I hope that this program will benefit those who aren't lucky enough to have access to the latest software.

 


لیسپ گزارش گیری از بلوک هاشناسه محصول: 509137
موجود

لیسپ گزارش گیری از بلوک ها

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 2500تومان

برچسب ها :

لیسپ گزارش گیری از بلوک ها

لیسپ گزارش گیری از بلوک ها

عنوان فارسی: گزارش گیری از بلوک ها

عنوان انگلیسی: Blocks Info

دستور: BlockCount

این برنامه گزارشی از تعداد بلوک ها و انواع آنها را ارائه می دهد.

 


لیسپ جستجو و جایگزینی متنشناسه محصول: 509139
موجود

لیسپ جستجو و جایگزینی متن

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 2000تومان

برچسب ها :

لیسپ جستجو و جایگزینی متن

لیسپ جستجو و جایگزینی متن

عنوان فارسی: جایگزینی متن

عنوان انگلیسی: Replace Text

دستور: bfind

از برنامه های پرکاربرد در اتوکد می باشد. با این برنامه می توانید متن های موجود در پروژه جاری، پروژه های باز و یا داخل یک دایرکتوری را در آن واحد جایگذین نمایید.

 


لیسپ برچسب زنی آبجکت هاشناسه محصول: 509142
موجود

لیسپ برچسب زنی آبجکت ها

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 500تومان

برچسب ها :

لیسپ برچسب زنی آبجکت ها

لیسپ برچسب زنی آبجکت ها

عنوان فارسی: برچسب زنی آبجکت ها

عنوان انگلیسی: Attribute Tag

دستور: autolabelon / autolabeloff

یکی از برنامه های کاربردی موجود می باشد. با این برنامه می توان برچسب هایی با شماره یکتا و با فلشی که به شیء مربوطه اشاره می کند ایجاد کرد.

 


لیسپ قرار دادن آبجکت ها بر روی همدیگرشناسه محصول: 509144
موجود

لیسپ قرار دادن آبجکت ها بر روی همدیگر

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 2000تومان

برچسب ها :

لیسپ قرار دادن آبجکت ها بر روی همدیگر

لیسپ قرار دادن آبجکت ها بر روی همدیگر

عنوان فارسی: قرار دادن آبجکت ها روی همدیگر

عنوان انگلیسی: Object on Block

دستور: abb

با این برنامه می توانید آبجکت هایی را درون آبجکتی از بلاک دیگر قرار داد بدین صورت که خطوط تقاطع را برش زده و آبجکت یکدستی ترسیم می نماید.

 


لیسپ تغییر رنگ آبجکت هاشناسه محصول: 509145
موجود

لیسپ تغییر رنگ آبجکت ها

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1500تومان

برچسب ها :

لیسپ تغییر رنگ آبجکت ها

لیسپ تغییر رنگ آبجکت ها

عنوان فارسی: تغییر رنگ آبجکت ها

عنوان انگلیسی: Change Color

دستور: attcol

این برنامه برای تغییر رنگ مجموعه ای از اشیاء کاربرد دارد.

Program Description

This program enables the user to change the colour of multiple attributes simultaneously.

Upon calling the program with AttCol, the user is prompted to make a selection of attributed blocks containing attributes whose colour is to be changed.

Following selection, a dialog interface appears, enabling the user to select the tags of the attributes to be altered, and furthermore select the colour for the selected attributes.


لیسپ قالب بندی متن و نوشته داخل کادرشناسه محصول: 509150
موجود

لیسپ قالب بندی متن و نوشته داخل کادر

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1000تومان

برچسب ها :

لیسپ قالب بندی متن و نوشته داخل کادر

لیسپ قالب بندی متن و نوشته داخل کادر

عنوان فارسی: قالب بندی نوشته ها

عنوان انگلیسی: Surroundin Textbox

دستور: tbox

 

این برنامه برچسب ها و نوشته های شما را داخل کادری قرار می دهد. با جابجایی و تغییر اندازه متن، کادر مربوطه هم متناسب با آن تغییر می کند.

Program Description

This program enables the user to create an associative textbox surrounding a Text or MText object in the drawing. The size, position, orientation & rotation of the resulting textbox is automatically updated following modification to the associated Text or MText object.

The user may create an associative textbox by issuing the tbox command at the AutoCAD command-line. Upon calling the program, the user is prompted to specify an Offset Factor for the textbox, and indicate the shape of the textbox to be created.

The Offset Factor controls the dimensions of the textbox relative to the size of the associated annotation object and is a function of the text height. To provide an example, specifying an Offset Factor of 0.35 will result in a textbox which is offset from the text object by 0.35 multiplied by the text height of the object.

Upon entering a valid Offset Factor, the user may choose from three types of textbox: Circle, Rectangle or Slot. The circular textbox will have diameter equal to the length of the diagonal of the rectangular textbox. The Slot textbox will have dimensions equal to the rectangular textbox, however, the vertical edges (relative to the text object) will be semi-circular.

The program will remember the previously used settings for both the offset factor & textbox type, and these settings will be available as default options at both prompts throughout the active drawing session.

The user will then be prompted to select either a Text or MText object to enclose with the textbox. At this prompt the user will be notified if the selected Text or MText object already possesses an associative textbox.

Textbox associativity may be removed at any time by issuing the rtbox (Remove Textbox) command at the AutoCAD command-line. When called, the user is prompted to select either a text or textbox object to remove the associativity between the pair. At this prompt the user also has the option to remove associativity from all textboxes in the drawing.

Note that this program will only remove the associative nature of the textbox - the user may subsequently delete the text or textbox object if required.

Associative Behaviour

The program utilises a combination of Object Reactors & Command Reactors to monitor modification events to either the annotation object or surrounding textbox and will update either object accordingly.

If the annotation object (Text or MText) is modified, the surrounding textbox will be automatically updated to reflect the modifications.

If the textbox is modified, the program will automatically revert all modifications applied to the textbox so as to retain the correct size & position relative to the associated annotation object.

If the annotation object is copied, the associative textbox will also be copied and will form a new pair of associative text & textbox objects.

If either annotation object or textbox are erased during the drawing session, the textbox associativity will not be lost until the drawing is closed. This enables the user to retain textbox associativity following an undo of the erase operation.

All associative data is stored within the Extended Entity Data (xData) of both the annotation object and associated textbox object. This xData is removed upon using the rtbox command on a text & textbox pair.

The use of xData enables the retention of textbox associativity between drawing sessions by rebuilding the required reactors based on the available xData when the program is loaded.

Please note that this program will need to be loaded to enable associative behaviour for existing textbox objects in a drawing.


لیسپ درج طول اضلاع چندضلعیشناسه محصول: 509153
موجود

لیسپ درج طول اضلاع چندضلعی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1500تومان

برچسب ها :

لیسپ درج طول اضلاع چندضلعی

لیسپ درج طول اضلاع چندضلعی

عنوان فارسي: برچسب طول چندضلعي ها

عنوان انگليسي: Automatic Dimension

دستور: AD

اين برنامه يکي از ليسپ هاي بسيار کاربردي در اتوکد مي باشد. جهت برچسب زني طول چندضلعي ها تنها با چند کليک از اين ليسپ استفاده نماييد. در ضمن مي توانيد مکان برچسب را از نظر داخل يا بيرون چندضلعي را مشخص نماييد.

Another Great LISP , AD (Automatic Dimension Autocad) is designed to automate the task of dimensions multiple lines, Polylines and polylines with arcs (the real Arc length)

Execute the Command by typing AD And choose your objects. Users have the OPTION (Dialog Box) to choose where you want your dimension to be. “Local Linear Dimension” Position can be located above or below line. “Arc Dimension Position” have similar location options.

The command work well for any Text Style, including Annotative Styles.


لیسپ محاسبه مساحت و درج در داخل شکلشناسه محصول: 509154
موجود

لیسپ محاسبه مساحت و درج در داخل شکل

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1000تومان

برچسب ها :

لیسپ محاسبه مساحت و درج در داخل شکل

لیسپ محاسبه مساحت و درج در داخل شکل

عنوان فارسی: برچسب مساحت

عنوان انگلیسی: Area to Field

دستور: A2F

با این برنامه می توانید مساحت هر آبجکت یا مجموعه ای از آبجکت ها را در مکان مورد نظر برچسب بزنید بدون اینکه نیاز باشد مساحت محاسبه شده را به صورت دستی در مکانی درج نمایید.


Program Description

This program allows a user to create an MText object containing a Field Expression referencing the area, or sum of areas, of one or more selected objects.

Upon issuing the command syntax A2F at the AutoCAD command-line, the user is prompted to make a selection of objects for which to retrieve the area; if more than one object is selected, the cumulative area for all objects will be displayed by the resultant MText Field.

Following object selection, the user is prompted to pick a point at which to create the MText Field. If the specified point resides within an AutoCAD table cell, the program will populate the table cell with the appropriate Field Expression.

The Field will display the sum of the areas of the selected objects, formatted using the Field formatting code specified at the top of the program - this formatting code may be altered to suit the user's requirements and is described in more detail below.

Demonstration

Areas2Field
Area Format

The field formatting code indicated at the top of the program source code (line 14) may be altered to display the area in a desired format:

(setq fmt "%lu6%qf1") ;; Field Formatting
To determine the correct formatting code to be used, perform the following steps:

Type FIELD at the AutoCAD command-line and press ENTER to open the Field dialog.
Select Objects from the 'Field Category' drop-down menu.
Select Object from the 'Field Names' section.
Select an object (with area) from the drawing by clicking the object selection button adjacent to the 'Object Type' box.
Select the Area property from the 'Property' panel.
Configure the formatting options as desired.
Click OK and pick a point in the drawing to create a temporary MText Field.
Download & load my Field Formatting Code program.
Type fieldformat to run the program and select the temporary MText Field created earlier.
Following a valid selection, the field formatting code will be printed to the command-line, e.g.:
Formatting code: "%lu4%ds44%th39"
Copy the formatting code (including the quotation marks) to the program source code where noted:
(setq fmt "%lu4%ds44%th39") ;; Field Formatting
Save and load the modified program file.
Instructions for Running

Please refer to How to Run an AutoLISP Program.


لیسپ محاسبه مساحت ها و درج در جدولشناسه محصول: 509157
موجود

لیسپ محاسبه مساحت ها و درج در جدول

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 3000تومان

برچسب ها :

لیسپ محاسبه مساحت ها و درج در جدول

لیسپ محاسبه مساحت ها و درج در جدول

عنوان فارسی: محاسبه مساحت
عنوان انگلیسی: Area

دستور: AF - AT

این برنامه شما را قادر می سازد تا مساحت هر آبجکتی را که انتخاب می کنید را در جدولی که خود برنامه طراحی کرده ثبت نماید.


Program Description

This program enables the user to annotate picked areas or selected objects with custom labels and either display the labels and associated areas in an AutoCAD Table Object, or write the data to file.

The program offers two modes of operation: Area to Table (AT) or Area to File (AF), depending upon the output desired by the user.

Area to Table

Upon calling the program with 'AT' at the AutoCAD command-line, the user is prompted to specify a starting number at which to begin labelling the selected areas. Following this, the user may either pick a point to create a new AutoCAD Table, or opt to select an existing table to which new data is to be appended.

Area selection may be accomplished in two ways: by picking bounded regions, or by selecting closed objects. Following the selection of an area, a label is placed in the centre of the selected area and a new row is added to the AutoCAD Table, displaying both the label and measurement of the selected area.

If an incorrect area is selected, the user can type 'Undo' to undo previous selections without exiting the program or needing to start over.

Furthermore, if desired, the program can use Fields to link the area labels and selected objects to ensure the table data will automatically update should a change be made.

Preview

AreaLabelV1-5.gif
Area to File

If the program is called with 'AF' at the AutoCAD command-line, the user is once again prompted to specify a starting number at which to begin labelling the selected areas; however, following this prompt, the user is prompted to create an output file to which the labels and associated area measurement data will be written. The file may be of Text, CSV or Excel format.

Upon exiting the area selection process, the output file is automatically opened so that the user may inspect the results.

Additional Features

An adjustment menu is included at the top of the program code to enable the user to make custom refinements to various elements of the program.

This menu allows the user to customise the table & file headings and titles and furthermore add optional prefixes and/or suffixes to the area labels (as demonstrated in the animation above) and area measurement data.

An arbitrary conversion factor may also be applied to the area measurement to enable conversion between square millimetres and square metres, for example.

Additionally, the option of whether to use Fields to link area and labels to those displayed in the Table may also be set, and formatting applied to the area Field for selected objects may be changed.

Preview

AreaLabelV1-3.gif
Instructions for Running

Please refer to How to Run an AutoLISP Program.


لیسپ رسم کمان فلش دارشناسه محصول: 509159
موجود

لیسپ رسم کمان فلش دار

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1000تومان

برچسب ها :

لیسپ رسم کمان فلش دار

لیسپ رسم کمان فلش دار

عنوان فارسی: ترسیم کمان فلش دار

عنوان انگلیسی: ِArrow Arc

دستور: aarc

این برنامه کمانهایی از دایره را با فلش های جهت دار در دوطرف کمان ترسیم می کند.

This program enables the user to construct an arc with arrowheads at each end point or at both end points, with the arrowheads aligned with the arc.

Upon issuing the command syntax aarc (Arrow Arc) at the AutoCAD command-line, the user may construct an arc with the same options available as the standard in-built AutoCAD ARC command.

If the constructed arc is long enough to accommodate one or two arrowheads, the program will proceed to generate a 2D Polyline (LWPolyline) arc segment with additional segments of varying width at the start and/or end point forming the arrowheads.

The dimensions of the resulting arrowheads and the option to determine whether the arrowheads are created at the start of the arc, end of the arc, or at both the start & end, may be altered using the aarcsettings command; these parameters will be remembered between drawing sessions.

This program will also perform successfully under all UCS & View configurations.


لیسپ محاسبه و درج محیط و مساحت اشکالشناسه محصول: 509160
موجود

لیسپ محاسبه و درج محیط و مساحت اشکال

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1000تومان

برچسب ها :

لیسپ محاسبه و درج محیط و مساحت اشکال

لیسپ محاسبه و درج محیط و مساحت اشکال

عنوان فارسي: محاسبه محيط و مساحت

عنوان انگليسي: Area

دستور: GA

جهت محاسبه مساحت پلان هاي ترسيم شده در اتوکد حتي پلان هاي پيچيده در اشکال مختلف که با يک کليک در داخل شکل مورد نظر مساحت و محيط آن درج ميگردد. توجه شود که واحد برنامه اتوکد روي سانتيمتر يا متر و هر چه باشد مساحت بر حسب آن نشان داده خواهد شد.


لیسپ ترسیم خطوط بیرونی (محاطی) اشیاءشناسه محصول: 509163
موجود

لیسپ ترسیم خطوط بیرونی (محاطی) اشیاء

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 2000تومان

برچسب ها :

لیسپ ترسیم خطوط بیرونی (محاطی) اشیاء

لیسپ ترسیم خطوط بیرونی (محاطی) اشیاء

عنوان فارسي: ترسيم محاطي از اشياء

عنوان انگليسي: Contour Draw

دستور: polyout - mpolyout

با استفاده از اين برنامه پيشرفته مي توانيد از اشياء و چندضلعي هاي پيچيده ترسيم هاي ساده و فقط خطوط بيروني از آنها را استخراج نماييد.

تصوير آموزشي گوياي عملکرد و کاربرد اين برنامه است که در فایل دانلودی قرار داده شده است.


لیسپ جدولبندی اطلاعات بلوک هاشناسه محصول: 509051
موجود

لیسپ جدولبندی اطلاعات بلوک ها

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 2000تومان

برچسب ها :

لیسپ جدولبندی اطلاعات بلوک ها

لیسپ جدولبندی اطلاعات بلوک ها

عنوان فارسی: اطلاعات بلوک

عنوان انگلیسی: Block Info

دستور: count

از این برنامه جهت شمارش و جدولبندی تعداد بلوک های موجود با شماتیک مربوط به هر بلوک استفاده می شود.


لیسپ شمارش attributeهاشناسه محصول: 509052
موجود

لیسپ شمارش attributeها

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1000تومان

برچسب ها :

لیسپ شمارش attributeها

لیسپ  شمارش attributeها

عنوان فارسی: شمارش attributeها

عنوان انگلیسی: Count Attribute

دستور: CAV

از این برنامه جهت شمارش و جدولبندی attributeهای موجود در طراحی ها و ترسیم ها استفاده می شود. کاربرد اصلی این برنامه زمانیست که این اشیاء در بلوک های مختلف استفاده شده باشند و شمارش دستی آنها کاری طاقت فرسا می باشد.


لیسپ کپی یا تعویض متن با همدیگرشناسه محصول: 509053
موجود

لیسپ کپی یا تعویض متن با همدیگر

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 2000تومان

برچسب ها :

لیسپ کپی یا تعویض متن با همدیگر

لیسپ کپی یا تعویض متن با همدیگر

عنوان فارسی: کپی یا تعویض متن

عنوان انگلیسی: Copy/Swap Text

دستور: ctx - stx

از این برنامه جهت کپی کردن متن بروی متون دیگر و یا تعویض متن دو نوشته استفاده می شود.


لیسپ کپی بلوک هاشناسه محصول: 509054
موجود

لیسپ کپی بلوک ها

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 2000تومان

برچسب ها :

لیسپ کپی بلوک ها

لیسپ کپی بلوک ها

عنوان فارسی: کپی از بلوک

عنوان انگلیسی: Copy single Block

دستور: CB - RB

از این برنامه برای کپی کردن از یک بلوک در پروژه جاری استفاده می شود.


لیسپ کپی متن بر روی متن های دیگرشناسه محصول: 509055
موجود

لیسپ کپی متن بر روی متن های دیگر

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1000تومان

برچسب ها :

لیسپ کپی متن بر روی متن های دیگر

لیسپ کپی متن بر روی متن های دیگر

عنوان فارسی: کپی متن

عنوان انگلیسی: Copy field

دستور: copyfield

از این برنامه برای کپی کردن متن از یک فیلد بروی چندین فیلد استفاده می شود.


logo-samandehi